BTHECITY is voortgekomen uit een gezamenlijke passie voor kunst en cultuur en in het bijzonder voor nieuwe, energieke kunstvormen die het grootstedelijke multi- en intercultuur met zich meebrengt.

BTHECITY stimuleert, begeleidt en produceert mogelijkheden voor kunstenaars om hun werk wereldkundig te maken. Ons hoofddoel is het stimuleren van diversiteit in het Nederlandse kunstlandschap.

Een zeer succesvol project in 2009 was TWoMA, The World of Melanesian Art met de exposities Invisible Visibility en The beat goes on!

Culturele diversiteit in kunst

De bevolkingssamenstelling van Nederland verandert in rap tempo. In de grote steden heeft één op de drie mensen een niet-westerse achtergrond, en onder jongeren zijn die percentages nog aanzienlijk hoger. De cultureel diverse samenleving is een feit. Toch is die niet overal even goed zichtbaar. Alhoewel in kunstvormen als literatuur, mode, film, cabaret en populaire muziek de deelname van niet-westerse allochtonen volstrekt vanzelfsprekend is, is dit in de ‘publiek gefinancierde’ cultuursector veel minder het geval. Dat blijkt uit recent onderzoek van Netwerk CS naar culturele diversiteit in de basisinfrastructuur van cultuurinstellingen in Nederland (januari, 2009). Nog steeds is hier sprake van een overwegend ‘blanke monocultuur’, wat haaks staat op ontwikkeling en innovatie. Bekijk hier ook de paneldiscussie in het programma OBA live over de positie van hedendaagse kunstenaars uit de voormalige koloniën.

Voor artistieke en professionele ontwikkeling en vernieuwing is een open en nieuwsgierige blik nodig. BTHECITY wil hier een bijdrage aan leveren door zichtbare en (internationaal) toegankelijke programma’s te creëren, waar kunstenaars, kunstliefhebbers, critici, curatoren en andere belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten.

BTHECITY is met name actief in de beeldende kunst, maar daarnaast ook in muziek, mode, film, theater en design.